بیمه اتومبیل

چاپ

•    بیمه اتومبیل بیمه ایران


 بیمه اتومبیل زیر گروه بیمه اموال و در بخش شخص ثالث در گروه بیمه های مسئولیت است ، این بیمه نامه جبران کننده خسارت‌های ناشی از حوادث رانندگی از جمله تصادم ،تصادف،واژگونی ، آتش‌سوزی کلی و جزئی و سرقت کلی و جزئی به اتومبیل مورد بیمه و حوادث جانی برای سرنشینان خودرو و اشخاص ثالث است. خودرو در کشور ما علاوه بر اینکه بیشترین نقش را در حمل و نقل درون شهری و برون شهری به خود اختصاص داده است.برای اکثر ایرانیان وسیله ای سرمایه ای محسوب می شود که از این حیث لزوم داشتن بیمه بدنه را دوچندان می کند. نارسایی های موجود و مرتبط با امور رانندگی موجب شده است تا همه ساله با حجم بسیار بالایی از تصادفات رانندگی و خسارتهای بدنی و مالی روبرو شویم . شرکت سهامی بیمه ایران به منظور ارائه خدمات بیمه خودرو ، پوشش های خود را در سه بخش به هموطنان عزیز عرضه می کند :

الف :بیمه بدنه

ب : بیمه شخص ثالث

ج : بیمه حوادث راننده یا سرنشین

علاوه بر موارد فوق شکست شیشه اتومبیل، دفاع از حقوق بیمه‌گزار در مراجع دادگستری و مراجعه به مسئول خسارت،عدم النفع ناشی از توقف اتومبیل خسارت دیده در مدت تعمیر نیز با دریافت حق‌بیمه اضافی قابل پوشش بیمه ای می‌باشد
در شرکت سهامی بیمه ایران خسارت‌هایی که در اثر حوادث اتومبیل متوجه اشخاص ثالث می‌شود به موجب بیمه‌ نامه شخص ثالث مورد پوشش قرار می‌گیرد. بیمه شخص ثالث جنبه اجباری دارد و تابع قانون و مقررات خاص خود می‌باشد. 

بیمه بدنه:

پوشش بیمه بدنه اتومبیل نگرانی های بیمه گذاران (دارندگان این وسائل) در مورد حوادثی که منجر به آسیب دیدن اتومبیل آنها و ایجاد هزینه های پرداخت خسارت میگردد را کاهش می دهد یا از میان می برد.
در بیمه های بدنه بیمه گذار در مقابل پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه در صورت آسیب دیدن اتومبیل خود بخاطر خطرات تحت پوشش مبلغی را به عنوان خسارت دریافت خواهد کرد.

به طور کلی اتومبیلهایی که جهت پوشش بیمه بدنه معرفی میگردند در ابتدای امر بایستی قابلیت پوشش بیمه بدنه را دارا باشند و این قابلیت در مرحله اول از دو راه اثبات میگردد:
  سال ساخت اتومبیل:
حداکثر بیش از 10 سال از تولید و مونتاژ وسائل نقلیه سواری در زمان معرفی و صدور بیمه نامه نگذشته باشد،البته برای پوشش بیمه بدنه اتومبیلهای سواری با قدمت سال ساخت برای هر سال اضافه بر 10 سال مزبور 5 % اضافه نرخ بعنوان قدمت سال ساخت در نظر گرفته و بر حق بیمه های اصلی اضافه گردیده و صدور بیمه نامه برای اتومبیلهایی که بیش از 20 سال از ساخت آنها گذشته باشد نیاز به مجوز از مدیریت بیمه های اتومبیل شرکت سهامی بیمه ایران دارد.
بازدید اولیه از اتومبیل توسط کارشناس معتمد بیمه ایران:
راه دیگر اثبات قابلیت پوشش بیمه بدنه برای اتومبیلهای معرفی شده،کارشناسی بازدید اولیه از وسیله نقلیه معرفی شده توسط کارشناس مورد تأیید شرکت است که کارشناس مزبور باید دارای مجوز کارشناسی بازدید اولیه و کد اختصاصی بوده و گزارش مربوطه را جهت صدور بیمه نامه بدنه تهیه نماید.

بیمه شخص ثالث:

بيمه شخص ثالث يکي از انواع بيمه‌هاي مسئوليت است که مسئوليت راننده را در مقابل اشخاص ديگر (ثالث) بيمه مي‌کند. منظور از شخص ثالث، كليه اشخاصي است كه در اثرحوادث وسائل نقليه موتوري زميني دچار زيانهاي بدني و يا مالي مي‌شوند؛ اعم از اينكه داخل و يا خارج از وسيله نقليه بيمه شده باشند، بغیر از راننده مسبب حادثه.
خطرات مورد تعهد

در بيمه شخص ثالث خطرات زير تحت پوشش بيمه است:

 تصادف، تصادم، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه

خسارتهايي كه از محمولات وسيله نقليه به اشخاص ثالث وارد مي‌شود.

-پرداخت غرامت فوت و نقص عضو دائم و موقت اشخاص ثالث  شامل ديه و ارش (ديه نقص عضو موقت كه توسط قاضي تعيين مي‌شود)

جبران هزينه‌هاي درماني ناشي از مصدوميت اشخاص ثالث در سوانح رانندگي؛ چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد.

جبران خسارتهاي مالي وارد به اشخاص ثالث

موارد زير از شمول بيمه شخص ثالث خارج است که جزء استثنائات بیمه شخص ثالث محسوب می گردد:

    خسارت‌هاي وارده به وسايل نقليه مسبب حادثه
    خسارت‌هاي وارده به محمولات وسائل نقليه مورد بيمه
   خسارت‌هاي مستقيم يا غير مستقيم ناشي از تشعشعات اتمي و راديواكتيو
    خسارت‌هاي ناشي از محكوميت جزايي و پرداخت جرايم
    خسارت‌هاي ناشي از حوادثي كه در خارج از كشور اتفاق مي‌افتد؛ مگر اينكه توافقي بين بیمه ایران و بيمه‌گذار در اين موضوع شده باشد که با پرداخت حق بیمه اضافی پوشش خارج از کشور خریداری گردد.

بیمه حوادث راننده یا سرنشین:


بیمه حوادث راننده

بيمه‌هاي اصلي اتومبيل، بيمه بدنه و بیمه شخص ثالث هستند؛ با وجود اين دو بيمه، كليه خطراتي كه براي اتومبيل بيمه‌شده، سرنشينان داخل آن و افراد و اشياي خارج از آن اتفاق مي‌افتد قابل پوشش است. پوشش بيمه حوادث راننده فقط برای جبران خسارتهای جانی (نقص عضو و فوت) وارد به راننده اتومبيل مسبب حادثه که به لحاظ قانونی، شخص ثالث تلقی نمی‌شود را تحت پوشش قرار می دهد.

در بيمه شخص ثالث بیمه ایران، راننده مسبب حادثه شخص ثالث محسوب نمی شود و در صورت بروز حادثه از محل بیمه نامه شخص ثالث غرامت دریافت نمی کند.به همین دلیل بیمه راننده نیز در کنار بیمه شخص ثالث طراحی و ارائه گردید.

در صورت بروز حوادث تحت پوشش بيمه، راننده  اتومبيل مسبب حادثه می تواند غرامت و هزينه‌هاي پزشكي خود را از طریق بیمه راننده دريافت كند،از طريق اين بيمه هزينه هاي ياد شده تا سقف مشخص یعنی میزان تعهد بیمه نامه در صورتیکه مشمول قانون دیگری نباشد به وي پرداخت خواهد شد.


خطرات مورد تعهد

چنانچه راننده وسيله نقليه مسبب حادثه بيمه شده در اثر حادثه جان خود را از دست داده یا مصدوم و مجروح گردد، بیمه‌گر مبلغی به عنوان غرامت به بازماندگان بیمه شده (در صورت فوت )یا خود وی می‌پردازد. حداقل تعهد بیمه گر در این بیمه نامه معادل دیه ریالی یک مرد مسلمان می باشد.

نکته: بیمه‌گذار متعهد است هرگونه تغییر در مشخصات وسیله نقلیه مذکور در بیمه نامه یا انتقال آن را ظرف 5 روز به بیمه‌گر اطلاع دهد. پوشش های این قرارداد شامل حوادثی است که در محدوده جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران رخ دهد و تعمیم آن به حوادث خارج از کشور مشروط به توافق خاص شرکت سهامی بیمه ایران می باشد.


خطرات خارج از تعهد یا استثنائات بیمه حوادث راننده:

آتش سوزي در اثر سوختگيري وسیله نقلیه

به کار بردن خودرو در مسابقات شرط بندي و آزمايشهاي فني و رانندگي

خسارتهاي ناشي از خطرات اجتناب ناپذير نظير سيل، زلزله، جنگ، انقلاب و غيره

تشعشعات هسته اي و راديواكتيو

رانندگی در حالت مستی یا استفاده از مواد مخدر

غرامت راننده درصورتی قابل پرداخت است که راننده دارای گواهی‌نامه مجاز رانندگی و متناسب با وسیله نقلیه مذکور در بیمه‌نامه باشد.

در شرکت سهامی بیمه ایران در تمام بیمه نامه های اتومبیل اعم از ثالث و سرنشین و بدنه وجود بیمه و آثار مرتبط با آن تعهد بیمه گر از ساعت 12شب روز پرداخت حق بیمه است .

سفارش بیمه اتومبیل درسریعترین زمان و ساده ترین صورت و کمترین هزینه
مشاوره رایگان
+
کارشناسی در محل
+
تحویل بیمه درب منزل یا محل کار شما
=
استفاده بهینه از وقت و انرژی

 www.bimeonline.com

تماس تلفنی