جستجوی کلیدواژه
واژه معنی
بازاریابی

بازاریابی

 بازاریابی بیمه به مجموع فعالیت‌های راهبردی و راه و روشی گفته می‌شود که به جذب بیمه گزار بیشتر، برای خرید انواع بیمه نامه منجر می‌شود، در حالت کلی به فرایند شناسایی و برآورده نمودن نیاز‌های بیمه گذاران و خواسته‌‌های آنان بازاریابی می‌گویند

 marketing

برآورد خسارت

برآورد خسارت

بر آورد خسارت تعیین میزان قطعی یا تقریبی خسارت توسط کارشناس بیمه می باشد

 Loss assessment

برداشت ضایعات

 برداشت ضایعات

مبلغی که برای پاکسازی محل مورد بیمه از ضایعات ناشی از خسارت یا تخریب قسمت‌های غیر قابل استفاده به سرمایه مورد بیمه اضافه می‌شود که معمولاً بین 2 تا 10 درصد مبلغ قرارداد می‌باشد

 Debris Removal

بردرو

بردرو

بردرو جدول صورت واگذاری‌های اتکایی شرکت بیمه، ابطالی‌ها، تغییرات بیمه‌نامه، خسارت‌ها و … که بیمه‌گر واگذارنده برای بیمه‌گر اتکایی می‌فرستد

bordereau

بلایای طبیعی

بلایای طبیعی

 بلایای طبیعی یا بلایای آسمانی حوادثی است كه ناشی از بلایای طبیعی بوده و كسی در وقوع آن دخیل نیست مانند زلزله، سیل ، آتشفشان و طوفان

act of god

بیمه

بیمه قراردادی است كه بموجب آن بیمه‌گذار متعهد پرداخت مبلغی به نام حق بیمه می‌شود و طرف دیگر یعنی بیمه‌گر با قبول مجموعه ریسک‌های مشخصی، در صورت تحقق خطر پرداخت خسارت را به عهده می‌گیرد.

insurance

بیمه آتش سوزی

بیمه آتش سوزی

بیمه آتش سوزی یکی زیر شاخه های بیمه اموال و پوشش های آن تامین و جبران زیان‌هایی که بر اثر وقوع آتش‌سوزی، صاعقه و انفجار به اموال و دارایی مورد بیمه وارد می‌شود. بیمه آتش سوزی دارای پوشش‌های فرعی یا خطرات تبعی شامل پوششهای  بسیاری مانند خطرات سیل و زلزله، سرقت با شکست حرز، ترکیدگی لوله، ضایعات ناشی از برف و باران خسارات ناشی از سقوط هواپیما دور و نزدیک نشست و … نیز می باشد

Fire Insurance

مقالات بیمه آتش سوزی را حتما بخوانید

بیمه آنلاین

نخستین سایت و استارت آپ ارائه خدمات بیمه ای متعلق بیمه سید عباس علوی نماینده برتر پانزده سال متوالی بیمه ایران

www.bimeonline.com

بیمه اتكایی

بیمه اتكایی

 بیمه اتکایی به مفهوم توزیع جهانی ریسک است. بیمه اتكایی پوششی است كه شركت‌های بیمه می‌توانند ریسک‌های پذیرفته را نزد شرکت‌های بیمه‌گر اتکایی بیمه کنند تا در هنگام لزوم خدمات بهتری به مشتریان خود ارائه کند، و خسارت‌های وارد شده را به موقع پرداخت نمایند. در حقیقت بیمه اتکایی عبارتست از:بیمه‌ی ریسکی که بیمه‌گر واگذارنده آن را بیمه کرده است

Reinsurance

بیمه اتکایی اختیاری

بیمه اتکایی اختیاری

 آن نوع از بیمه اتکایی است که در آن بیمه‌گر مستقیم ریسک معینی را به بیمه‌گر اتکایی پیشنهاد می‌کند و بیمه‌گر اتکایی در رد یا قبول آن مختار است facultative reinsurance

بیمه اتکایی مازاد خسارت

بیمه اتکایی مازاد خسارت

 آن نوع از بیمه اتکایی است که در آن بیمه‌گر اتکایی در صورتی تعهد دارد که خسارت از حد معینی تجاوز کند

excess of loss reinsurance

بیمه اتکایی مازاد سرمایه

بیمه اتکایی مازاد سرمایه

 آن نوع از بیمه اتکایی است که در آن طرفین توافق می‌کنند هرگاه سرمایه بیمه یا مبلغ بیمه‌شده از حد معینی تجاوز کند، مازاد آن بر عهده بیمه‌گر اتکایی باشد

surplus reinsurance

بیمه اتکایی مازاد ضرر

بیمه اتکایی مازاد ضرر

آن نوع از بیمه اتکایی است که در آن بیمه‌گر اتکایی در ازاء دریافت درصدی از مجموع حق بیمه‌‌های صادر شده توسط بیمه‌گر مستقیم، در مدت معینی تعهد می‌کند، درصورتی‌که مجموع خسارت‌های پرداختی بیمه‌گر در آن مدت از درصد معینی از حق بیمه‌های دریافتی بیشتر باشد، ضرر او را جبران نماید

stop–loss reinsurance

بیمه اتکایی مجدد

بیمه اتکایی مجدد

هنگامی که بیمه‌گر اتکایی بیمه‌های اتکایی دریافت شده از بیمه‌گران مستقیم را به سایر بیمه‌گران اتکایی واگذاری می‌نماید

retrocession

بیمه اتکایی مشارکت

بیمه اتکایی مشارکت

 آن نوع از بیمه اتکایی است که در آن بیمه‌گر مستقیم تعهد می‌نماید که درصدی از معاملات بیمه‌ای مشخصی را از تاریخ معینی به بیمه‌گر اتکایی واگذار نماید. بیمه‌گر اتکایی نیز متعهد به قبول آن است

quota share reinsurance