بیمه شخص ثالث تیبا

چاپ

قیمت بیمه شخص ثالث تیبا

بیمه شخص ثالث تیبا

بیمه شخص ثالث تیبا در کنار پراید و یکی از بیشترین بیمه نامه هائیست که در صنعت بیمه یافت می شود ، تیبا  بخاطر تولید ایران بودن و خدمات نسبتا ارزان و قیمت پایین در بین خودروهای موجود در بازار ایران خودروئی است که بیشترین تعداد را پس از پراید در بین خودروهای موجود داراست و به همین خاطر بیمه این خودرو نیز تعداد زیادی را به خود اختصاص داده است.لازم به ذکر است قیمت بیمه انواع تیبا اعم از تیبای صندوقدار و تیبا 2 در بیمه ایران یکسان است و به شرح زیر محاسبه می گردد

بیمه شخص ثالث بیمه ایستپشتیبان بیمه شخص ثالث را با ما آغاز کنید

قیمت بیمه شخص ثالث دو سال تخفیف(ده درصد)

قیمت بیمه شخص ثالث دو سال تخفیف(ده درصد)

قیمت بیمه شخص ثالث دو سال تخفیف(ده درصد)
تعهد مالی 90.000.000 ریال
تعهد جانی 3.600.000.000
تعهد راننده 2.700.000.000
قیمت :17.198.900 ریال
قیمت بیمه شخص ثالث چهار سال تخفیف(20 درصد)

قیمت بیمه شخص ثالث چهار سال تخفیف(20 درصد)

قیمت بیمه شخص ثالث چهار تخفیف 
تعهد مالی 90.000.000 ریال
تعهد جانی 3.600.000.000
تعهد راننده 2.700.000.000
قیمت :15.287.900 ریال
قیمت بیمه شخص ثالث شش سال تخفیف(30 درصد)
قیمت بیمه شخص ثالث شش سال تخفیف 
تعهد مالی 90.000.000 ریال
تعهد جانی 3.600.000.000
تعهد راننده 2.700.000.000
قیمت :13.376.900 ریال
قیمت بیمه شخص ثالث هشت سال تخفیف(40 درصد)
قیمت بیمه شخص ثالث هشت سال تخفیف 
تعهد مالی 90.000.000 ریال
تعهد جانی 3.600.000.000
تعهد راننده 2.700.000.000
قیمت :11.464.900ریال
قیمت بیمه شخص ثالث نه سال تخفیف(45 درصد)
قیمت بیمه شخص ثالث نه سال تخفیف 
تعهد مالی 90.000.000 ریال
تعهد جانی 3.600.000.000
تعهد راننده 2.700.000.000
قیمت :10.510.400 ریال
قیمت بیمه شخص ثالث یازده سال تخفیف(55 درصد)
قیمت بیمه شخص ثالث یازده سال تخفیف 
تعهد مالی 90.000.000 ریال
تعهد جانی 3.600.000.000
تعهد راننده 2.700.000.000
قیمت :8.599.500 ریال
قیمت بیمه شخص ثالث سیزده سال تخفیف(65 درصد)
قیمت بیمه شخص ثالث سیزده سال تخفیف 
تعهد مالی 90.000.000 ریال
تعهد جانی 3.600.000.000
تعهد راننده 2.700.000.000
قیمت :6.688.500 ریال
بیمه شخص ثالث یک سال تخفیف(پنج درصد)

قیمت بیمه شخص ثالث یکسال تخفیف(پنج درصد)

قیمت بیمه شخص ثالث یکسال تخفیف 
تعهد مالی 90.000.000 ریال
تعهد جانی 3.600.000.000
تعهد راننده 2.700.000.000
قیمت :18.154.400 ریال
قیمت بیمه شخص ثالث سه سال تخفیف(15 درصد)

قیمت بیمه شخص ثالث سه سال تخفیف(15 درصد)

قیمت بیمه شخص ثالث سه سال تخفیف 
تعهد مالی 90.000.000 ریال
تعهد جانی 3.600.000.000
تعهد راننده 2.700.000.000
قیمت :16.243.400 ریال
قیمت بیمه شخص ثالث پنج سال تخفیف(25 درصد)
قیمت بیمه شخص ثالث پنج سال تخفیف 
تعهد مالی 90.000.000 ریال
تعهد جانی 3.600.000.000
تعهد راننده 2.700.000.000
قیمت :14.332.400 ریال
قیمت بیمه شخص ثالث هفت سال تخفیف(35 درصد)
قیمت بیمه شخص ثالث هفت سال تخفیف 
تعهد مالی 90.000.000 ریال
تعهد جانی 3.600.000.000
تعهد راننده 2.700.000.000
قیمت :12.421.500 ریال
قیمت بیمه شخص ثالث ده سال تخفیف(50 درصد)
قیمت بیمه شخص ثالث ده سال تخفیف 
تعهد مالی 90.000.000 ریال
تعهد جانی 3.600.000.000
تعهد راننده 2.700.000.000
قیمت :9.555.000 ریال
قیمت بیمه شخص ثالث دوازده سال تخفیف(60 درصد)
قیمت بیمه شخص ثالث دوازده سال تخفیف 
تعهد مالی 90.000.000 ریال
تعهد جانی 3.600.000.000
تعهد راننده 2.700.000.000
قیمت :7.643.900 ریال
قیمت بیمه شخص ثالث چهارده سال تخفیف(70 درصد)
قیمت بیمه شخص ثالث چهارده سال تخفیف 
تعهد مالی 90.000.000 ریال
تعهد جانی 3.600.000.000
تعهد راننده 2.700.000.000
قیمت :5.733.000 ریال
0
تعداد بیمه نامه شخص ثالث صادره توسط نمایندگی علوی

بخاطر بسپارید

بیمه شخص ثالث از ضروریات
قبل از استارت خودرو حتما از پوشش بیمه ای شخص ثالث خود مطمئن شوید
برای تمدید بیمه شخص ثالث خود با ماتماس بگیرید

بیمه شخص ثالث

مشاوره آنلاین و خرید اینترنتی بیمه شخص ثالث
تقاضای مشاوره
جهت اطلاع از آخرین اطلاعات و قیمت بیمه شخص ثالث با شماره های ویژه: 02187170 و 02188505454 تماس حاصل فرمایید و یا جهت مشاوره آنلاین اینجا را کلیک و فرم ساده آنرا تکمیل نماید

بیمه شخص ثالث قیمت بیمه شخص ثالث خرید بیمه شخص ثالث خرید اینترنتی بیمه شخص ثالث بیمه شخص ثالث تیبا بیمه شخص ثالث تیبا بیمه ایران

تماس تلفنی