بیمه باربری

چاپ

بیمه باربری بیمه ایران 

بیمه باربری بیمه ایران

یکی از قدیمی ترین انواع بیمه نامه بيمه باربری یا بیمه حمل و نقل کالاست که کهنترین ترين رشته در بيمه هاي بازرگاني ذرجهان محسوب می شود. بیمه باربری بیمه ایران بیمه ای است که به موجب آن شرکت سهامی بیمه ایران در قبال دریافت حق بیمه متناسب با پوشش بیمه ای از بیمه گذار متعهدمی شود که چنانچه کالای مورد بیمه در جریان حمل و نقل وجابجایی ازمبدا به مقصد مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه و به علت وقوع هریک از خطرات مندرج درشرایط عمومی بیمه نامه دچار خسارت شود یا بیمه گذار بر اساس قوانین و مقررات بین الملل متحمل پرداخت هزینه هایی گردد ، زیان وارده به کالا را جبران کند و هزینه ها را هم پرداخت می نماید .

با توجه به اينکه هریک ازافراد ذينفع در معاملات بين المللي ( خريدار ، فروشنده ، بانک و شرکت هاي حمل و نقل)  مليت های مختلفي دارند و در هر ملیت ، قوانين و مقررات خاصي حاکم است.

براي هماهنگي بيشتر در اکثر کشورهاي دنيا از شرايط يکساني براي ارائه پوشش بيمه نامه هاي باربري استفاده مي شودانواع طبقه بندي در بيمه هاي باربري بر سه قسم است

:
بیمه باربری بیمه ایران
•    بیمه بار بری بر پایه طريقه حمل
•    بیمه بار بری بر پایه مبدأ و مقصد
•    بیمه بار بری بر پایه نوع پوشش بيمه اي
طبقه بندي براساس طريقه حمل
•    حمل و نقل زميني
•    حمل و نقل دريايي
•    حمل و نقل هوائي
طبقه بندي براساس مبدأ و مقصد
•    بيمه وارداتي : در اين حالت مبدأ حركت خارج و مقصد داخل ايران مي باشد .
•    بيمه صادراتي : در اين حالت مبدأ داخل ايران و مقصد خارج از ايران مي باشد .
•    بيمه ترانزيت : مبدأ و مقصد در اين نوع بيمه ها خارج از ايران مي باشد ، بطوريكه ايران در مسير حمل قرارگيرد.
•    بيمه حمل و نقل داخلي : مبدأ و مقصد در بيمه هاي داخلي ، داخل ايران مي باشد .
تقسيم بندي بر مبناي نوع پوشش بيمه اي
•    شرايط C
•    شرايط B
•    شرايط A
•    شرايط خسارت كلي (Total Loss)
انواع بیمه نامه در بیمه باربری نیز به شرح زیر است:
الف) بيمه نامه هاي عمومي Floating Policy

ب ) بيمه نامه با پوشش باز Open Cover

ج ) بيمه نامه هاي ساده

بطور خلاصه در دپارتمان بیمه های باربری انواع بیمه های باربری زیر صادر می گردد:

•    بيمه حمل و نقل كالا شامل داخلي ، صادراتي ، وارداتي ، ترانزيت كه از طريق زميني ، هوايي ، دريايي و يا تركيبي ،  كالاي مورد بيمه جابجا مي گردد.
•    بيمه پول شامل : وجود در راه ، وجود در صندوق
•    بيمه بدنه كشتي
•    بيمه بدنه هواپيما

بیمه باربری بیمه ایران چیست
نمایندگی درجه یک بیمه ایران  نمایندگی علوی        
تماس با ما
02188544842

 

تماس تلفنی