بیمه شخص ثالث راننده محور می شود

چاپ

همانطور که بسیاری از دوستان شنیده اند با اعلام رئیس کل بیمه مرکزی که در بیست و پنجم آبانماه هزار و سیصد و نود و هفت در رسانه ها منتشر گردید از ابتدای سال نود و هشت بطور آزمایشی با توجه به پر خطر بودن راننده بیمه شخص ثالث بجای خودرو به راننده داده می شود.

بیمه شخص ثالث بیمه ایران خرید اینترنتی بیمه شخص ثالث
بیمه شخص ثالث،خرید بیمه شخص ثالث

این موضوع باز می گردد به ماده ششم قانون جدید شخص ثالث که در ابتدا اعلام می دارد از تاریخ انتقال مالکیت وسیله نقلیه موتوری کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه شخص ثالث به انتقال گیرنده منتقل خواهد شد،وانتقال گیرنده تا پایان قرار داد بیمه ثالث بیمه گزار محسوب خواهد شد.لیکن در تیصره این ماده آمده است کلیه مزایا و تخفیفات که بواسطه نداشتن حوادث منجر به خسارت متعلق به انتقال دهنده است و انتقال دهنده می تواند کلیه مزایای موصوف را به اتومبیل دیگری از همان نوع  که متعلق به انتقال دهنده، همسر،والدین و فرزندان بلاواسطه خود باشد منتقل نماید.قانون گزار آیین نامه اجرایی این تبصره را بعهده بیمه مرکزی گزاشته که پس از کار کارشناسی به شورای عالی بیمه پیشنهاد و پس از تایید این شورا به تصویب هیأت وزیران رسیده و پس از تایید اجرایی گردد.

البته شرکت سهامی بیمه ایران بعنوان تنها بیمه دولتی بخشی از این قانون را که انتقال تخفیف از خودرویی به خودروی دیگر بیمه گزار می باشد را اجرایی نموده است و به محض تصویب این آیین نامه اجرایی نیز بدون کم و کاست اجرا خواهد نمود.

بزودی جزئیات بیشتری از این طرح بخ سمع و نظر بازدیدکنندگان عزیز سیت بیمه آنلاین خواهد رسید.

تماس تلفنی