ثبت سوال جدید
Cancel
بیمه مسئولیت
بیمه مسئولیت کارفرما چیست؟

بطورکلی هرنوع فعالیتی که انجام میپذیرد ممکن است خطرات مالی و جانی غیرارادی برای پرسنل داشته باشد بطور کلی در بیمه مسئولیت کارفرما خطرات و مشکلات غیر عمدی که برای پرسنل بوجود می آید و در آن طبق قانون کار کارفرما مسئول میباشد تحت پوشش قرار میگیرد.

Back to top
در بیمه مسئولیت کارفرما چه خطراتی تحت پوشش میباشد؟

در بیمه مسئولیت کارفرما کلیه صدمات جسمی به پرسنل اعم از هزینه پزشکی و دیه که در نتیجه فعالیت حرفه ای کارگران یا کارمندان بوجود می آید بشرط اینکه مسئولیت کارفرما در مراجع ذیصلاح احراز گردد تحت پوشش میباشد.

Back to top
در بیمه مسئولیت کارفرما چه خطراتی تحت پوشش نمیباشد؟

در شرایط عمومی بیمه های مسئولیت قسمتی به نام استثنائات وجود دارد که در صورت بروز خسارت یا سوانح در نتیجه خطرات مندرج در بخش استثنائات این خطرات تحت پوشش نمیباشد که اهم آنها عبارتند از :
1-خسارات ناشی از عمد و تقلب کارفرما یا پرسنل
2-خسارت ناشی از انفجار و تشعشعات هسته ای
3-خسارت ناشی از جنگ ،شورش ،اعتصاب ،آشوب ،بلواو انقلاب
4-خسارت ناشی از تخلف از قوانین و مقررات دولتی (مسئولیت کیفری)

Back to top
مدارک لازم جهت دریافت خسارت بیمه مسئولیت کارفرما چیست؟

مدارک بالینی مصدوم (اصل یا کپی برابر اصل)
مدارک کارفرما (روزنامه رسمی + مدارک شناسایی مدیر عامل و نماینده )
مدارک شناسایی مصدوم
لیست تامین اجتماعی ماه قبل از خسارت ،ماه خسارت و ماه بعد از خسارت
رای دادگاه در صورت عدم خرید پوشش پرداخت خسارت بدون رای دادگاه یا خسارت فوتی

Back to top
مراکز پرداخت خسارت بیمه مسئولیت کارفرما؟

تقریبا تمامی شعب بیمه ایران در سطح کشور پرونده خسارت بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان را تشکیل و بررسی مینمایند و چنانچه حد خسارت از سطح کارشناسی برخی از شعب کوچک شهرستانهای بیمه ایران بیشتر باشد از مراکز استان یا ستاد بیمه های مسئولیت واقع در تهران کارشناس اعزام و پرونده بررسی و اعمال نظر خواهد شد .وخسارت به نحو احسن به زیاندیده پرداخت خواهد شد .شعبه پرداخت خسارت بیمه مسئولیت کارفرمای بیمه آنلاین، مجتمع خدمات بیمه ای سعدی میباشد .

Back to top
اگر یک یا دو نفر را بدون نام بیمه کنیم در کارگاهی که بیشتر از دو نفر پرسنل دارد امکان دارد؟

در واقع اگر خواستید پول خود را دور بریزید و در هنگام بروز خسارت مبلغ زیادی دریافت نکنید حتما این کار را انجام دهید بیمه بی نام فقط برای کارگاههایی است که به صورت قراردادی پرسنل جذب میکنند و پرسنل شان دائما در حال تغییر است و نه برای اینمنظور که اگر ده کارمند داریم دو نفرشان را بیمه کنیم و ده نفر تحت پوشش باشند در همین مثال چنانچه شما ده کارمند داشته باشید و ظرفیت کارگاه شما چنین موضوعی را ثابت کند و فقط دو نفر را تحت پوشش قرار داده باشید طبق ماده ده قانون بیمه به شما قاعده نسبی خسارت پرداخت خواهد شد یعنی شما بیست درصد حق بیمه را پرداخت کرده اید پس بیست درصد خسارت را دریافت خواهید کرد .یعنی در یک خسارت فوتی که 152000000تومان دیه تعلق میگیرد شما تنها 30400000تومان دریافت میکنید.به همین راحتی برای نپرداختن چندصد هزار تومان حق بیمه در هنگام صدور بیمه مسئولیت یکصدوبیست میلیون تومان را در هنگام خسارت از جیب مبارک میپردازید.

Back to top
تماس تلفنی