ثبت سوال جدید
Cancel
بیمه مسافرتی
نحوه پرداخت هزینه های درمان در خارج از کشور در صورت بروز حادثه به چه صورت خواهد بود؟

با سلام

بر روی جلد بیمه نامه شماره ایست که در صورت بروز هریک از خطرات تحت پوشش بیمه مسافرتی می توانید با آن شماره تماس و نوع حادثه عنوان و مدارک لازم را پرسیده و جمع آوری نمایید و بعد از بازگشت از سفر به شرکت مطبوع مراجعه و با ارائه مدارک خسارت خود را دریافت نمایید

محاسبه آنلاین نرخ مسافرت خارج از کشور

سفارش آنلاین مسافرت خارج از کشور

Back to top
قیمت بیمه مسافرتی به جمهوری آذربایجان چقدر است؟

 نرخ بیمه مسافرتی بستگی به تعداد روز مسافرت و مقصد سفر دارد لطفا با کارشناسان ما به شماره 88544842 تماس حاصل فرمایید

 

Back to top
تعریف بیمه مسافرتی چیست ؟

بیمه نامه عبارت است از پوشش صدمات بدنی و بیماری بیمه شده که پس از شروع سفر به خارج  بروز نموده و یا عارضه ناگهانی و غیر قابل پیشبینی که ابتلا به آن یا آغاز آن پس از شروع سفر به خارج بوده و موجب درخواست امداد از طرف بیمه شده یا نمایندگان وی شود .

Back to top
پوشش و سقف تعهدات بیمه مسافرتی( مفری) چیست ؟

هزینه های بستری و پزشکی در بیمارستان خارج از کشور تا 50000 یورو با فرانشیز 25

هزینه های مربوط به جابجایی یا بازگرداندن بیمه گذار به کشور در طول سفر بر اثر بروز حادثه یا بیماری .

پرداخت هزینه های فوری دندانپزشکی تا سقف 400 یورو با فرانشیز 25

هزینه های مربوط به بازگشت اعضای بلافصل خانواده همراه بیمه گذار به کشور

هزینه های مربوط به بازگرداندن جسد متوفی

سفر اضطراری یکی از اعضا بلافصل خانواده تا سقف 850 یورو

هزینه های مربوط به بازگشت اضطراری به کشور به دلیل فوت یکی از اعضای نزدیک خانواده

  هزینه های مربوط به تحویل دارو

هزینه های مربوط به ارسال پیامها واطلاعات مراجع درمانی در مواقع اضطراری

حواله تضمینی وجوه نقد تا سقف 850 یورو

حواله وجه نقد تا سقف  850 یورو

دفاع حقوقی تا سقف 1500 یورو

گم شدن پاسپورت ، شناسنامه و گواهینامه رانندگی در خارج از کشور تا سقف 200 یورو

جبران خسارت تاخیر ورود بار همراه مسافر تا سقف 180 یورو

جبران خسارت فقدان بار تحویلی به هواپیما تا سقف 200 یورو

هزینه های مربوط به  یافتن و ارسال بار و ملزومات شخصی

تاخیر در حرکت هواپیما ( وسیله نقلیه)

Back to top
پوشش بیمه مسافتی شامل چه محلهایی است ؟

سراسر جهان به جز ایران و کشورهای درگیر جنگ داخلی یا خارجی

Back to top
نحوه درخواست کمک به چه شکلی است ؟

در موارد اضطراری بیمه شده باید قبل از هرگونه اقدام شخصی با مرکز پاسخ گویی مفری (MAPFRE) از طریق شماره تلفنهای زیر تماس گرفته و اطلاعات مورد نیاز  که شامل  نام بیمه شده ، شماره و اعتبار بیمه مسافرتی ، نشانی مل و شماره تماس و شرح مختصر مشکل و نوع کمک مورد درخواست میباشد را اعلام کند .  

اسپانیا 0034915811821

ایرلند 0035391560678

بحرین 0097317576640

Back to top
پیگیری پرونده خسارت به چه صورت است ؟

جهت پیگیری خصارت مفری در کشور مورد نظر بیمه شده میبایست کد پرونده را از مرکز مفری اخذ نماید تا پس از بازگشت به ایران از طریق بیمه پارسیان هزینه خسارت را پیگیری نماید .

Back to top
تماس تلفنی