دیه

چاپ

دیه یا خون بها از قوانین اسلامیست و مبلغی است که در صورت کشته شدن یا نقص عضو یک شخص توسط یک فرد یا بواسطه مسئولیت شخصی دیگر به ایشان و یا بازماندگان ایشان پرداخت می گردد.قتل یا آسیب رساندن به اعضا و جوارح یک شخص صرفنظر از اینکه جزایی باشد یا حقوقی و عمدی باشد یا غیر عمدی شامل دیه می باشد،در واقع دیه حقی است که بواسطه زیان دیدن از طرف شخصی یا بواسطه مسئولیت مدنی ایشان به زیاندیده تعلق می گیرد.

اما چرا بحث دیه در بخش مقالات بیمه شخص ثالث مورد بررسی قرار می گیرد ؟

پاسخ در اینجاست که اگر چه دیه بر حق بیمه انواع بیمه های مسئولیت و بیمه های مهندسی تاثیر گزار است ولی بخش اصلی حق بیمه شخص ثالث براساس دیه محاسبه می گردد که ابتدای هر سال توسط قوه قضائیه اعلام و توسط شرکتهای بیمه اعمال می گردد.   

دیه یک فرد کامل مسلمان از نظر فقهی و از صدر اسلام تاکنون بر مبنای موارد ذیل محاسبه و اخذ می گردد:

هزار راس گوسفند

دویست راس گاو

یکصد نفر شتر

دویست دست حله یمنی

هزار دینار طلا

ده هزار درهم نقره

لازم بذکر است چون حله یمنی،دینار طلا و درهم نقره تقریبا منسوخ گردیده است ،دیه یک مرد مسلمان بر اساس قیمت گاو ،گوسفند و شتر محاسبه می گردد و چوت یکصد نفر شتر از دویست عدد گاو و هزار عدد گوسفند ارزانتر است،دیه بر اساس قیمت یکصد نفر شتر متوسط محاسبه و معادل ریالی آن همه ساله محاسبه و توسط قوه قضائده اعلام می گردد.

صنعت بیمه در انتظار اعلام نرخ دیه در سال 1398 می باشد تابر مبنای این نرخ قیمت بیمه شخص ثالث سال 98 بیمه نامه هایی که با فوت و نقص عضو سرو کار دارند مانند بیمه مسئولیت پزشکان بیمه مسئولیت کارفرما را محاسبه و اعلام نماید

دیه اقلیتهای مذهبی

دیماه سال هزار و سیصدو هشتاد و دو نقطه عطفی برای برابری دیه مسمانان و اقلیتهای مذهبی که در آن زمان مجلس ،قوه قضائیه،دولت ،تشخیص مصلحت نظام ،برخی علما و البته حکم حکومتی رهبر انقلاب یکصدا تصمیم گرفتند دیه اقلیتهای مذهبی را که بر اساس قانون مجازات اسلامی یک بیستم مسلمانان بود را برابر اعلام نمایند و یکی از مشکلات بزرگ اقلیتها در ایران را حل نمایند.در نتیجه از سال هزار و سیصدوهشتادودو دیه مسلمانان و اقلیتهای مذهبی در ایران برابر اعلام شد.

دیه بانوان

دیه بانوان طبق فقه اسلامی و ماده 300 قانون مجازات اسلامی در هنگام قتل چه عمدی باشد و چه غیر عمد دیه زن نصف دیه مرد محاسبه می گردد.لیکن در دیه نقص عضو تا یک سوم دیه کامل دیه زن و مرد برابر است و به محض اینکه مبلغ دیه از یک سوم فراتر رود مبنای محاسبه همان مبنای نصف یا یک دوم خواهد شد.

دیه در ماههای حرام

بطور کلی ماههای حرام ماههایی است که مسلمین محیای سفر حج می شوند و یا در حال باز گشت از حج می باشند،لذا در ماههای حرام جنگیدن و آسیب زدن به موجودات زنده حرام است که این ماهها به چهار ماه از سال قمری به شرح ذیل محدود می شود:

ذی القعده(ماه قبل از حج)

ذی الحجه (ماه مناسک حج)

محرم(ماه بعد از حج)

رجب(ماه حج عمره)

چنانچه هم حادثه منجر به فوت و هم فوت در یکی از ماههای حرام رخ دهد دیه به میزان یک سوم افزایش می یابد،ولی در خصوص نقص عضو هزینه های پزشکی هیچ افزایشی صورت نمی پذیرد و همه ماهها یکسان است

 دیه بانوان و اقلیتهای مذهبی در بیمه

همانطور که در بخشهای قبلی همین مقاله اعلام گردید دیه مسلمان و غیر مسلمان در قوانین جمهوری اسلامی برابر گردید،ودیه بانوان نیز طبق همین قوانین پنجاه درصد دیه آقایان محاسبه می گردد،لیکن در صنعت بیمه چون طبق نظریه کارشناسان خانم ها و آقایان به یک میزان حق بیمه می پردازند ، در صورت بروز حادثه منجر به فوت و یا حوادثی که بیش از یک سوم دیه خسارت وارد می نماید ،مبلغ پرداختی دیه زنان و  مردان برابر است

 نویسنده:سید عباس علوی لواسانی نماینده برتر بیمه ایران

جهت اطلاع از آخرین نرخ دیه و قیمت بیمه شخص ثالث با شماره های ویژه: 02187170 و 02188505454 تماس حاصل فرمایید و یا جهت مشاوره آنلاین اینجا را کلیک و فرم ساده آنرا تکمیل نماید

دیه بیمه شخص ثالث 98 ماههای حرام دیه سال 98

تماس تلفنی