بیمه ایران

جستجوی کلیدواژه
واژه معنی
بیمه ایران

بیمه ایران اولین ، معتبرترین،سرمایه دارترین،بالاترین ظرفیت بیمه اتکایی و تنها شرکت بیمه دولتیست که پشتوانه آن دولت است.طبق قوانین در صورتیکه برای هریک از شرکتهای بیمه (مانند بیمه توسعه) مشکل مالی بوجود آید بیمه ایران موظف است برای تبدیل نشدن مشکلات این نوع شرکتها به معظل اجتماعی ، به ایفاد تعهدات آنها طبق قوانین بیمه مرکزی بپردازد

iran insurance

تماس تلفنی