مراکز پرداخت خسارت بیمه ایران

چاپ

بیمه آنلاین دات کام
مراکز پرداخت خسارت بیمه ایران

مركز پرداخت خسارت شخص ثالث بیمه ایران

مجتمع فاطمي : " فقط با گزارش پليس " ميدان فاطمي - مقابل وزارت كشور . تلفن : 5-88973323
شعبه ممتاز شرق : انتهاي خيابان دماوند . تلفن : 6-77883184
شعبه ممتاز غرب : كيلومتر 14 جاده مخصوص كرج – بعد از ايران خودرو . تلفن : 6-44195831
شعبه بعثت : بزرگراه بعثت – روبروي پارك خزانه . تلفن : 4-55302912
مجتمع هلال احمر : خيابان هلال احمر – بين چهارراه عباسي و استخر . تلفن : 3-55043661
شعبه اسلامشهر : جاده ساوه-اسلامشهر-جنب شهرك لاله-روبروي شهرك محمديه. تلفن : 3-2237661-0228

مركز پرداخت خسارت ديه بیمه ایران
معاونت اجرائي اتومبيل : خيابان استاد مطهري بعد از چهارراه قائم مقام شماره 312 تلفن : 5-88802582

مراكز پرداخت خسارت بدنه بیمه ایران
مجتمع مطهري: خيابان مطهري بعد از چهارراه قائم مقام‌- نبش درياي نور(‌شهيد سرافراز‌) پ 44 تلفن : 9-88502301
شعبه شميران : ميدان تجريش اول خيابان وليعصر نبش كوجه سلمك تلفن : 16-22715314
مجتمع فاطمي : ميدان فاطمي - مقابل وزارت كشور . تلفن : 5-88973323
شعبه ممتاز شرق : انتهاي خيابان دماوند . تلفن : 6-77883184
شعبه ممتاز غرب : كيلومتر 14 جاده مخصوص كرج – بعد از ايران خودرو . تلفن : 6-44195831
شعبه بعثت : بزرگراه بعثت – روبروي پارك خزانه . تلفن : 4-55302912
مجتمع هلال احمر : خيابان هلال احمر – بين چهارراه عباسي و استخر . تلفن : 3-55043661
مركز قراردادهاي درمان جانبازان و خانواده هاي شهدا
شعبه ممتاز قراردادهاي خاص : خيابان مطهري – بعد از چهار راه قائم مقام . تلفن : 13-88537309 و 3-88732952
شعب بيمه ايران جهت مراجعه كاركنان آموزش و پرورش مناطق تهران
منطقه 1 : شعبه شميران : 16-22715315
منطقه 3 : شعبه نمايشگاه : 7-88608564
منطقه 4 : شعبه پاسداران : 22871026
منطقه 5 و 9 و استثنائي : شعبه آزادي : 90-66035587
منطقه 6 : مجتمع فاطمي : 5-88973323 و17-88988914
منطقه 7 : مجتمع مطهري : 10-88502301
منطقه 8 و 13 : شعبه تهران نو : 9-77841900
منطقه 10 : مجتمع سعدي : 6-88302081
منطقه 11 : شعبه بازار : 55637377
منطقه 12 ، 14 و 15 : شعبه هفده شهريور : 59-33136856
منطقه 17 ، 18 و 19 : شعبه هلال احمر : 55404844
منطقه 16 ، 1و2 شهرري ، پاكدشت ، ورامين : شعبه بعثت : 15-55302912
واحدهاي ستادي،تربيت معلم،نهضت: معاونت امور اجرائي بيمه هاي اشخاص(شبانه روزي): 5-88723190

تماس تلفنی